index

Home

Search


Informatie wedstrijden

Caronaregels tijdens het spel

Tijdens het spelen:


● Er wordt alleen het spel tete e tete gespeeld


● Op de banen (binnen en buiten) moet je 1,5 meter afstand van elkaar houden;


● Schud geen handen voor en na de activiteit;


● Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet

   andermans but of boules op. Om te voorkomen dat na een méne niet duidelijk is welke

   boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren;


● De speler die het but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. De tegenstander legt een

   eigen but op de reglementaire afstand;


● Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen;


● Maak alleen gebruik van je eigen tossmunt;


● Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5meter afstand;


● Als je een scorebord gebruikt, laat dan per baan maximaal één persoon de scores

   bijhouden. Bij het verlaten van de baan dient het scorebord door deze persoon

   schoongemaakt te worden met desinfecterende spray/gel;


● Wijs één iemand aan die de werpcirkel oppakt/neerlegt. Bij het verlaten van de baan

   dient de werpcirkel gedesinfecteerd te worden.