index

index

Home

Search

Menu déroulant
Double-cliquez sur le menu pour ajouter et supprimer des éléments ou modifier leur apparence. Ces modifications seront apportées à toutes les pages.

Texte
Double-cliquez sur le texte pour modifier son contenu.

Menu vertical
Double-cliquez sur le menu pour ajouter et supprimer des éléments ou modifier leur apparence. Ces modifications seront apportées à toutes les pages.

Séparateurs
Ces images sont superposées sur le menu. Elles peuvent être supprimées, remplaçées ou colorées différemment en changeant les couleurs du modèle.

Masquer l’aide
L’icône "oeil" situé à droite des éléments sur l’onglet "Éléments" permet d’afficher ou masquer des éléments de la page en mode Édition.

Drapeaux
Ces boutons peuvent être utilisés pour donner accès à d’autres versions du site. Vous pouvez supprimer ou masquer les images inutilisées en modifiant la propriété "Visible au départ"

Boîtes
Ces images sont associées aux couleurs du modèle. Leur apparence peut être rapidement modifiée avec l’onglet "Couleurs du modèle" de la barre de sélection.

Arrière-plan
Personnalisez la page en changeant l’image d‘arrière-plan. La couleur de la page peut aussi être changée en modifiant les propriétés de page.

Drop Menu
Double-click on the menu to add and remove elements or modify their style. These modifications will be effective on all pages.

Text
Double-click on the text to modify its content.

Vertical Menu
Double-click on the menu to add and remove elements or modify their style. These modifications will be effective on all pages.

Separators
These images are placed over the menu. They can be removed, replaced or colored by changing the template colors.

Hide Help Boxes
The eye icon located right to elements on the "Elements" tab shows or hides elements and groups in Edit mode.

Flags
These buttons can be used to give access to other sections of the site. You can delete or hide unused items with the "Visible at start" property.

Color Boxes
These images use the predefined template colors. You can easily modify their settings using the "Template colors" tab of the selection toolbar. 

Background Image
Customize the page with your own background image. The page color can also be changed with the page settings.


Welkom op de website van jeu de boules vereniging
"Tûk en Rekke" uit Menaam.

Op deze site vindt u informatie over onze vereniging.

Laatste update 5-5-2018

copyright tûk en rekke 2002  webdesign  www.zijlstrawebdesign.nl


Informatie wedstrijden

Jeu de Boules een échte sport voor man, vrouw, jong, oud, arm en rijk


Jeu de boules is inmiddels een serieuze sport. Het steekt de liefhebbers van dit prachtige spel dat mensen Jeu de Boules niet (willen) zien als een volwaardige sport, maar dat is het wel degelijk! Hóe serieus is te zien op de mooie 16 Jeu de Boulesbanen op clubdagen van de Menamer JdB-vereniging Tûk en Rekke, waar de club een jaarlijks terugkerend ‘open’ toernooien organiseert. Kom gerust eens kijken.

Een echte serieuze sport dus. Het is niet voor niets dat sportkoepel NOC*NSF pétanque ofwel Jeu de Boules erkend heeft als topsport.

Jeu de Boules wordt over de hele wereld gespeeld. Het is een hele oude sport. De Romeinen speelden het al. Frankrijk is wel de bakermat van de moderne vorm. Daar was het overigens vroeger vooral een elitesport. Tegenwoordig is het een échte sport voor man, vrouw, jong, oud, arm en rijk. Bijzonder en grappig is dat het een sport is die zowel door mannen als vrouwen tegelijkertijd gespeeld wordt. Ja, je hebt mannenteams, vrouwenteams, maar ook gemengde. Ze komen allemaal tegen elkaar uit, want het is niet echt een krachtsport maar veel meer een technische sport.

Opmerkelijk is het aantal jongeren dat Jeu de Boules speelt. Helaas nog niet in Menaam. In de steden is het echt een sport voor boven de veertig, maar op het platteland zie je veel jongeren. Die komen als jong grut met hun ouders mee en blijven uiteindelijk komen. Jeu de boules is ook een gezonde en gezellig bezigheid.

Jullie zijn van harte welkom om deze sport eens een paar keer te beoefenen. Als je daarbij begeleid wilt worden, kun je terecht op dinsdagavond vanaf 19:00 uur en woensdag- en zaterdagmiddag vanaf 13:30 uur.


Contact Jeu de Boulesvereniging Tûk en Rekke, Orxmasingel 128, Menaam.

Laatste nieuwsWist U dat we Woensdag

30 mei weer het clubkampioenschap triplette organiseren?

Wedstrijdleider is

Frans van Duren


We beginnen om 14.00 uur.

Melden kan vanaf 13.30 uur.

Opgave via de lijst in ons clubgebouw tot maandag 28 mei
Zie voor verdere informatie zie onze toernooi agenda deze staat op deze pagina.