index
index

Home

Tûk en Rekke nieuws

Search


Informatie wedstrijden

Molle boulen in de gymzaal seizoen 2019-2020


Door afnemende belangstelling  heeft het bestuur besloten om met deze activiteit

te stoppen. Wel gaan we weer naar Sneek. Hier vindt je de informatie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De contributie lidmaatschap 2020 onveranderd is vastgesteld op € 30,00 en € 20,00 voor uw partner

Banknummer is NL 79RABO 0325578842 tnv Tûk en Rekke.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Op donderdag 28 november 2019 houden we weer een evaluatieavond over het afgelopen seizoen.

in de grotezaal van Ny Statelân Menaam.

We beginnen om 20.00 uur.


Agenda:


1 Opening door de voorzitter

2 Mededelingen

3 Financiën

4 Toernooien en en competitie

5 Rondvraag


Pauze


6 Uitreiking prijzen competitie

7 Public relation

8 Sluiting

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------