index
index

Home

Tûk en Rekke nieuws

Search


Informatie wedstrijden

Corona nieuws


20 april 2021  Update naar aanleiding van de persconferentie  van 20 april en mei


Kantine blijft gesloten.Terrassen bij sportlocaties mogen weer open.

Hiervoor gelden dezelfde regels als op andere buitenterrassen, 1,5 meter afstand.


Buiten spelen per baan maximaal 4 personen, waarbij spelers te allen tijden 1,5 meter afstand van elkaar dienen te houden.

Het organiseren van competities, toernooien, uitwisselingen e.d. binnen de vereniging is nog niet toegestaan.

Toiletgebruik is toegestaan, mondkapje verplicht.


11 maart 2021   Update naar aanleiding van de persconferentie van 8 maart


Betreft de verruiming van het sporten in de buitenlucht voor volwassenen.

In plaats van twee volwassenen, wordt de groepsgrootte verruimd naar vier personen.

Dit betekent dat er vanaf 16 maart weer in doublettenvorm gespeeld kan worden tegen dezelfde tegenstanders om wisselingen te voorkomen.

Per baan maximaal vier personen waarbij spelers ten alle tijden 1.5 meter afstand van elkaar dienen te houden.


Kantine, hal, toiletten blijven inmiddels zeker gesloten tot 28 april.


Betreft de verruiming van het sporten in de buitenlucht voor volwassenen.


De groepsgrootte is verruimd naar vier personen boven de 27 jaar.

Dit betekent dat er vanaf 16 maart weer in doublettenvorm gespeeld kan worden tegen

dezelfde tegenstanders om wisselingen te voorkomen.

Per baan maximaal vier personen waarbij spelers ten alle tijden

1.5 meter afstand van elkaar dienen te houden.

Spelen is op eigen risico. Het bestuur neemt geen enkele verantwoording indien u van de verruiming gebruik maakt.


Zij wachten tot iedereen gevaccineerd is van de club voor verdere stappen.

Kantine en toiletten blijven zeker gesloten.


Molle boulen in de gymzaal


Door afnemende belangstelling  heeft het bestuur besloten om met deze activiteit

te stoppen. Wel gaan we weer naar Sneek. Hier vindt je de informatie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De contributie lidmaatschap 2020 onveranderd is vastgesteld op € 30,00 en € 20,00 voor uw partner

Banknummer is NL 79RABO 0325578842 tnv Tûk en Rekke.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------