index

Home

Tûk en Rekke nieuws

Search


Informatie wedstrijden

Het grote Waadhoeke toernooi 2019


De laatste jaren hebben gemeentes in diverse dorpen jeu de boules veldjes aangelegd zo ook in de  voormalige gemeente Menameradiel thans Waadhoeke. Men zegt "voor algemeen gebruik en vermaak".


Op deze Jeu de boules veldjes wordt vast zo nu en dan gespeeld.


Wij van Tuk en Rekke ( jeu de boulesvereniging in Menaam sinds 2003 ) hebben gemeend

om de spelers van deze kleine  veldjes en ook de leden van andere jeu de boulesverenigingen in de Gemeente Waadhoek, uit te nodigen om eens te spelen op ons grote jeu de boules veld met 16 wedstrijdbanen.


De deelname is gratis. Men hoeft geen ervaren bouler te zijn.

Tuk en Rekke stelt wat prijsjes ter beschikking. U kunt zich opgeven met of zonder partner.


Dit Waadhoeke toernooi is bedoeld voor een ieder die woont binnen de gemeente Waadhoeke.


Voor uw agenda:


Het toernooi is een middagtoernooi en wel op:

Zaterdagmiddag 24-augustus 2019.  Aanvang is 13.00 uur.

Melden doe je vanaf 12.30 uur op de jeu de boules baan vanTuk en Rekke Graldasingel 78 in Menaam

 (Ysbaan hoek Orxmasingel / Graldasingel).


Opgave  tot en met 17-augustus 2019 en voor nadere inlichtingen : fvanduren@tele2.nl

Tel: 0518-451631

Mobiel:  06-44772748